Преводи на български:

  • откачам 
     
    To remove an item, such as a library, a program shortcut, an emoticon, or a map point of interest, from a given area of the UI, to make it unaccessible in that area (e.g., to make a library non-visible in the navigation pane).

Други значения:

 
To remove a pin, undo a pin.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "unpin", превод на паметта

add example
en Prithee...... unpin me here
bg Я, откопчай ме!
Показване на страница 1. Намерени 1 изречения съвпадение по фраза unpin.Намерени в 0,588 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.