произношение: IPA: /ˈutʃə sɛ/

Преводи на английски:

 • learn           
  (Verb  ) (verb   )
   
  to acquire knowledge or ability
   
  to acquire knowledge or ability
 • study           
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  To follow a course of study; to be enrolled at an institute of learning.
   
  to take a course

Други значения:

 
to learn, to study, to teach oneself

    Покажи склонение

Примерни изречения с "уча се", превод на паметта

add example
bg Не можах да се сдържа, просто исках да се уча от най- добрите
en I couldn' t help it, I just wanted to learn from the best
bg Уча се бързо
en I learn quickly
bg Всичко, което се иска от мен е да уча пет месеца и си имаме нов дом
en All I gotta do is study for five months and we are home free
bg Всъщност и аз мисля да се запиша да уча, да започна нова кариера
en Actually, I' m thinking about going back to school to start a new carreer
bg Уча се да говоря
en ' I am learning to speak
bg Уча се да свиря на китара тези дни
en I' m learning guitar these days
bg Уча се да уча
en Learning to learn
bg Щях да бъда отгледана от тях, щях да се уча от тях
en I would have been raised by them, learned from them
bg Уча се, а и ти ще спечелиш от това
en I' m learning-- We' re gonna be late
bg Аз ще гледам и ще се уча
en I will watch and learn
bg Уча се от него
en I' m learning off him
bg Излекувахте ме и ме пратихте да се уча
en You patched me and sent me to school
bg Не искам да се уча повече!
en I don' t want to learn!
bg Уча се да карам на ‧ колела
en Teach you to question my ‧- wheel drive
bg Тогава как да се уча от господин Деваро?
en Why would I want to go anywhere else when I can learn from Mr. Devarro?
bg Баща ми ме изпрати в Германия през ‧ г., за да се уча за сервитьор и готвач
en My father sent me to Germany in ‧, to train as a waiter and a chef
bg Прекарвам си времето при Бълок и Стар като се уча на счетоводство
en I' m spending time at Bullock and Star' s learning to do accounts
bg Уча се, уча се
en I' m learning, I' m learning
bg Започнах да вярвам в наставленията много по късно...Първо заиграх, после започнах да се уча
en So I believe in learning late... playing early, but learning late
bg Мама ми купи хамстер, за да се уча на отговорност
en Um, so, uh, my mom bought me a hamster, you know, to teach responsibility
Показване на страница 1. Намерени 1145488 изречения съвпадение по фраза уча се.Намерени в 99,049 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.