произношение: IPA: /prɛvɛˈd̪i/

Преводи на английски:

 
Second-person singular imperative form of преведа .

    Покажи склонение

Примерни изречения с "преведи", превод на паметта

add example
bg Само преведи парите и ще я освободят
en You just need to send the money, and they' re gonna let her go
bg Компютър, използвай ASCII код и преведи
en Computer, approach pattern as ASCII code and translate
bg Моля те, преведи ми
en Please, translate
bg Просто преведи парите в моята сметка
en Just transfer the money to the account
bg Преведи ни през нивото, Джуни
en Get us through this, Juni
bg Да- а, преведи го
en Yeah, translate it
bg Маут, преведи нещо моля те
en Mouth, I need you to translate
bg Преведи парите в банка в Цюрих или нищо няма да стане
en Francois, put the money in the Zurich bank now, or nothing will happen
bg Преведи й.- Ще те застреля преди това
en Tell her if she leaves that chair, I' il kill her
bg Фортран, преведи ротата тук за да подсилиш левия фланг
en Fortran, you need to get a company over to reinforce the left flank
bg Погледни със състрадание... към човечеството... премахни високомерието и омразата... заразили сърцата ни...Разруши стените които ни разделят,... обедини ни в любов... и ни преведи през объркването и борбата ни,... за да завършим делото Ти на Земята
en Look with compassion, Father...... on the whole human family...... and take away our arrogance and our hatred...... which infects our hearts...... and break down the walls that separate us...... and unite us in bonds of love...... and work through our confusion and our struggle...... to accomplish your purposes on this Earth
bg Преведи, докторе
en Translate, Doctor
bg Джаспър, преведи ми
en Translation Jasper?
bg Дроиде, преведи му
en Droid, tell him
bg Преведи им това
en Translate that
Показване на страница 1. Намерени 17 изречения съвпадение по фраза преведи.Намерени в 0,342 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.