Преводи на английски:

  • The Scooby-Doo Show   

Примерни изречения с "Шоуто на Скуби-Ду", превод на паметта

add example
bg Правиш се на Скуби Ду?
en Playing Scooby Doo?
bg Приличаш на Велма от Скуби- Ду
en You look like Velma from Scooby- Doo
bg И на теб благодаря, Скуби- Ду
en And thank you, Scooby- Doo
bg Благодаря и на теб, Скуби Ду
en And thank you, Scooby Doo
bg Не поглеждай, Скуби Ду, но мисля, че се возим във влака на Грим Рипър
en Zoinks.Don' t look now, Scooby- Doo...... but I think we' re riding on the Grim Reaper railroad
bg Ако човекът зад маската се нуждае от Скуби- Ду
en If the person behind all this needs Scooby- Doo
bg " Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
en Scooby- Dooby- Doo, we got some work to do now
bg Скуби- Ду, къде си?
en Scooby- Doo, where are you?
bg Спокойно, Скуби- Ду!
en Calm, Scooby- Doo!You' re not being calm!
bg Джонзи, мислех си за нашия Скуби- Ду
en Jonesy, I' ve been thinking about our friend.Our Scooby- Doo buddy
bg Скуби Ду, къде си?
en Scooby Doo, where are you?
bg Скуби- Ду...... къде си?
en Scooby- Doo...... where are you?
bg Престани да се шегуваш, Скуби Ду
en Scooby Doo!Like, quit goofing around, man
bg Не съм Скуби- Ду
en Well, I' m not Scooby- Doo
bg Скуби- Ду, добре ли си?
en Scooby- Doo, you feeling okay?
bg За да завърша превъплъщението, ми трябва само Скуби Ду
en All I need to complete my transformation is Scooby Doo
bg Благодаря ти, Скуби-Ду
en And thank you, Scooby-Doo
bg " Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
en What if he' s dying?
bg Скуби-Ду, къде си?
en Scooby-Doo, where are you?
Показване на страница 1. Намерени 2200451 изречения съвпадение по фраза Шоуто на Скуби-Ду.Намерени в 155,335 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.