Преводи на английски:

  • The Scooby-Doo Show   

Примерни изречения с "Шоуто на Скуби-Ду", превод на паметта

add example
Правиш се на Скуби Ду?
Playing Scooby Doo?
Приличаш на Велма от Скуби- Ду
You look like Velma from Scooby- Doo
И на теб благодаря, Скуби- Ду
And thank you, Scooby- Doo
Благодаря и на теб, Скуби Ду
And thank you, Scooby Doo
Не поглеждай, Скуби Ду, но мисля, че се возим във влака на Грим Рипър
Zoinks.Don' t look now, Scooby- Doo...... but I think we' re riding on the Grim Reaper railroad
Ако човекът зад маската се нуждае от Скуби- Ду
If the person behind all this needs Scooby- Doo
" Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
Scooby- Dooby- Doo, we got some work to do now
Скуби- Ду, къде си?
Scooby- Doo, where are you?
Спокойно, Скуби- Ду!
Calm, Scooby- Doo!You' re not being calm!
Джонзи, мислех си за нашия Скуби- Ду
Jonesy, I' ve been thinking about our friend.Our Scooby- Doo buddy
Скуби Ду, къде си?
Scooby Doo, where are you?
Скуби- Ду...... къде си?
Scooby- Doo...... where are you?
Престани да се шегуваш, Скуби Ду
Scooby Doo!Like, quit goofing around, man
Не съм Скуби- Ду
Well, I' m not Scooby- Doo
Скуби- Ду, добре ли си?
Scooby- Doo, you feeling okay?
За да завърша превъплъщението, ми трябва само Скуби Ду
All I need to complete my transformation is Scooby Doo
Благодаря ти, Скуби-Ду
And thank you, Scooby-Doo
" Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
What if he' s dying?
Скуби-Ду, къде си?
Scooby-Doo, where are you?
Показване на страница 1. Намерени 2200451 изречения съвпадение по фраза Шоуто на Скуби-Ду.Намерени в 171,934 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.