Преводи на английски:

  • The Scooby-Doo Show   

Примерни изречения с "Шоуто на Скуби-Ду", превод на паметта

add example
Правиш се на Скуби Ду?Playing Scooby Doo?
Приличаш на Велма от Скуби- ДуYou look like Velma from Scooby- Doo
И на теб благодаря, Скуби- ДуAnd thank you, Scooby- Doo
Благодаря и на теб, Скуби ДуAnd thank you, Scooby Doo
Не поглеждай, Скуби Ду, но мисля, че се возим във влака на Грим РипърZoinks.Don' t look now, Scooby- Doo...... but I think we' re riding on the Grim Reaper railroad
Ако човекът зад маската се нуждае от Скуби- ДуIf the person behind all this needs Scooby- Doo
" Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "Scooby- Dooby- Doo, we got some work to do now
Скуби- Ду, къде си?Scooby- Doo, where are you?
Спокойно, Скуби- Ду!Calm, Scooby- Doo!You' re not being calm!
Джонзи, мислех си за нашия Скуби- ДуJonesy, I' ve been thinking about our friend.Our Scooby- Doo buddy
Скуби Ду, къде си?Scooby Doo, where are you?
Скуби- Ду...... къде си?Scooby- Doo...... where are you?
Престани да се шегуваш, Скуби ДуScooby Doo!Like, quit goofing around, man
Не съм Скуби- ДуWell, I' m not Scooby- Doo
Скуби- Ду, добре ли си?Scooby- Doo, you feeling okay?
За да завърша превъплъщението, ми трябва само Скуби ДуAll I need to complete my transformation is Scooby Doo
Благодаря ти, Скуби-ДуAnd thank you, Scooby-Doo
" Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "What if he' s dying?
Скуби-Ду, къде си?Scooby-Doo, where are you?
Показване на страница 1. Намерени 2200451 изречения съвпадение по фраза Шоуто на Скуби-Ду.Намерени в 166,7 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.