Преводи на английски:

  • The Scooby-Doo Show   

Примерни изречения с "Шоуто на Скуби-Ду", превод на паметта

add example
bg Правиш се на Скуби Ду?
en Playing Scooby Doo?
bg Приличаш на Велма от Скуби- Ду
en You look like Velma from Scooby- Doo
bg И на теб благодаря, Скуби- Ду
en And thank you, Scooby- Doo
bg Благодаря и на теб, Скуби Ду
en And thank you, Scooby Doo
bg Не поглеждай, Скуби Ду, но мисля, че се возим във влака на Грим Рипър
en Zoinks.Don' t look now, Scooby- Doo...... but I think we' re riding on the Grim Reaper railroad
bg И ако този, който стои зад всичко това, се нуждае от Скуби-Ду
en If the person behind all this needs Scooby-Doo
bg Скуби- Ду, престани да се шашкаш от човека
en Scooby- Doo, quit goofing around, man
bg Всичко, което ми е нужно за да завърша трансформацията, е Скуби-Ду
en All I need to complete my transformation is Scooby-Doo
bg Скуби- Ду, къде си?
en Scooby- Doo, where are you?
bg Ние те обичаме, Скуби-Ду
en We love you, Scooby-Doo
bg " Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
en Scooby- Dooby- Doo, we got some work to do now
bg Скуби-Ду, къде си?
en Scooby-Doo, where are you?
bg Престани да се шегуваш, Скуби Ду
en Scooby Doo!Like, quit goofing around, man
bg Не съм Скуби- Ду
en Well, I' m not Scooby- Doo
bg Скуби Дуби Ду
en Scooby- Dooby- Doo
bg Като в " Скуби Ду " ли?
en Like Scooby- Doo?
bg Спокойно, Скуби- Ду!
en Calm, Scooby- Doo!You' re not being calm!
bg А, тук няма никой друг освен мен и теб, Скуби- Ду
en And there' s nobody I' d rather gorge myself with than you, Scooby- Doo
bg Всичко, което ми е нужно за да завърша трансформацията, е Скуби- Ду
en All I need to complete my transformation is Scooby- Doo
bg " Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "
en What if he' s dying?
bg Скуби-Дуби-Ду
en Scooby-Dooby-Doo!
bg Скуби Ду, къде си?
en Scooby Doo, where are you?
Показване на страница 1. Намерени 2200451 изречения съвпадение по фраза Шоуто на Скуби-Ду.Намерени в 174,744 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.