Преводи на чешки:

  • dioptrie   

Примерни изречения с "диоптър", превод на паметта

add example
bg При използване на коригиращи лещи за достигане на стойности ‧ и ‧, некоригираната острота на всяко око трябва да достига ‧ или в противен случай минималната острота (‧ и ‧) трябва да се достига или чрез коригиране с помощта на очила с мощност не повече от плюс или минус четири диоптъра, или с помощта на контактни лещи (некоригирано зрение
cs Pokud jsou k dosažení hodnot ‧ a ‧ použity korektivní čočky, musí nekorigovaná ostrost každého oka dosáhnou hodnoty ‧ nebo hodnoty minimální ostrosti (‧ a ‧) musí být dosaženy buď korekcí pomocí brýlí se sílou nepřesahující plus nebo mínus čtyři dioptrie, nebo pomocí kontaktních čoček (nekorigované vidění
bg При използване на коригиращи лещи за достигане на стойности ‧,‧ и ‧,‧ минималната острота (‧,‧ и ‧,‧) трябва да се достига или чрез коригиране с помощта на очила, коригиращи не повече от плюс осем диоптъра, или с помощта на контактни лещи
cs Pokud jsou k dosažení hodnot ‧,‧ a ‧,‧ použity korektivní čočky, musí být hodnoty minimální ostrosti (‧,‧ a ‧,‧) dosaženy buď korekcí pomocí brýlí se sílou nepřesahující plus osm dioptrií, nebo pomocí kontaktních čoček
bg като има предвид, че, въпреки това, благодарение на прилагането на съвременни техники и материали, сега е възможно да се произвеждат оптични стъкла до плюс или минус ‧ диоптъра, без да се получава такова изкривяване
cs že však použití moderních technologií a materiálů nyní umožňuje vyrábět brýle až do plus nebo mínus osmi dioptrií bez tohoto zkreslení
bg При използване на коригиращи лещи за достигане на стойности ‧,‧ и ‧,‧, минималната острота (‧,‧ и ‧,‧) трябва да се достига или чрез коригиране с помощта на очила, коригиращи не повече от плюс осем диоптъра, или с помощта на контактни лещи
cs Pokud jsou k dosažení hodnot ‧,‧ a ‧,‧ použity korektivní čočky, musí být hodnoty minimální ostrosti (‧,‧ a ‧,‧) dosaženy buď korekcí pomocí brýlí se sílou nepřesahující plus osm dioptrií, nebo pomocí kontaktních čoček
bg като има предвид, че ако за постигане на стойностите от ‧ и ‧ се използват коригиращи лещи, некоригираната зрителна острота на всяко око трябва да достига ‧ или минималната зрителна острота (‧ и ‧) трябва да се постига чрез корекция посредством оптически стъкла, чиято сила не надвишава плюс или минус четири диоптъра, или с помощта на контактни лещи (некоригирано зрение = ‧) и корекцията трябва добре да се понася
cs vzhledem k tomu, že pokud jsou k dosažení hodnot ‧ a ‧ použity korektivní čočky, musí nekorigovaná ostrost každého oka dosáhnou hodnoty ‧, nebo hodnoty minimální ostrosti (‧ a ‧) musí být dosaženy buď korekcí brýlemi se sílou nepřesahující plus nebo mínus čtyři dioptrie, nebo pomocí kontaktních čoček (nekorigované vidění = ‧), a žadatel přitom musí korekci dobře snášet
bg като има предвид, че поради това, вследствие на искането на няколко държави-членки, Комисията счита, че развитието на медицинската наука оправдава изключението от разпоредбите на Приложение ІІІ, точка ‧ към директивата по отношение на броя на диоптрите на оптичните стъкла за водачи от група
cs vzhledem k tomu, že Komise po žádosti několika členských států má za to, že pokrok lékařské vědy odůvodňuje odchylku od bodu ‧ přílohy ‧ směrnice, pokud jde o počet dioptrií u brýlí řidičů ve skupině
bg Държавите-членки могат да допускат стойност от плюс или минус ‧ диоптъра, вместо плюс или минус ‧ диоптъра, когато минималната зрителна острота от ‧ и ‧ се постига чрез корекция посредством оптични стъкла
cs Členské státy mohou povolit hodnotu plus nebo mínus osm dioptrií namísto plus nebo mínus čtyři dioptrie, pokud je minimální zrakové ostrosti ‧ a ‧ dosaženo korekcí brýlemi
bg като има предвид, че в съответствие с Приложение ІІІ, точка ‧, максимално допустимата сила за оптическите стъкла на водачи от група ‧ трябва да бъде плюс или минус ‧ диоптъра, най-вече поради изкривяването на зрителното поле, ако трябва да се използват по-силни оптични стъкла
cs vzhledem k tomu, že v souladu s bodem ‧ přílohy ‧ maximální povolená síla u brýlí pro řidiče ve skupině ‧ musí být plus nebo mínus čtyři dioptrie, zejména kvůli zkreslení zorného pole při použití silnějších brýlí
bg Може би трябва да си провериш диоптрите
cs Asi by sis měl nechat prověřit brýle
Показване на страница 1. Намерени 11 изречения съвпадение по фраза диоптър.Намерени в 0,333 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.