произношение: IPA: /ˈutʃə sɛ/

Преводи на английски:

 • learn         
  (Verb  ) (verb   )
   
  to acquire knowledge or ability
 • study         
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  To follow a course of study; to be enrolled at an institute of learning.

Други значения:

 
to learn, to study, to teach oneself

    Покажи склонение

Примерни изречения с "уча се", превод на паметта

add example
Идвайки на " Андромеда " да се уча, аз изучавах и теб, ДилънI have studied you, Dylan, having come to the Andromeda to learn
Баща му каза, че бързо се учаHis dad says I' m a fast learner
И сега се уча как да нося?So now I' m learning about carrying
Не искам да се уча повече!I don' t want to learn!
Тогава как да се уча от господин Деваро?Why would I want to go anywhere else when I can learn from Mr. Devarro?
Мислех, че най- важно е било, че се уча на трикове, но всъщност съм се учила на ритъмI thought what was important was that I was learning the tricks, but what I was learning was rhythm
" Наистина се радвам, че завърших средното си образование и ще продължа да уча, защото съм се записала в Катедрата по социална работа на Факултета по философия в Университета в Скопие, " казва Демировска" I 'm really glad that I finished my high school education and that I 'll continue to educate myself because I 'm registered in the department of social work of the philosophy faculty at the University of Skopje, " Demirovska said
Уча ви как да се държите, а дори моето държане се е променилоI' m teaching you about me presence, when even my presence has changed
Уча се от най- добритеI learned from the best
Уча се да плувамI' m learning how to swim
Аз се уча от грешките сиI learn from failure
Уча се да плувам, скъпаI' m learning how to swim, darling
Смятах, че ще се зарадва колко бързо се учаI thought she' d be happy about how quickly I was Iearning
Сложи го на леглото, уча се на него да правя масажPut him on the bed, teach him to do massage
Аз се уча бързоI' m a quick learner
Ще уча Карълтън как да се движи в ритъмI' m gonna teach Carlton how to tap his foot on beat
Опитвам се да уча, а той плаче ли плачеSo here I am trying to study, and he' s crying and crying
За някои от тези проекти се предвижда възможността за трети страни или институти от трети страни да уча стват в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания .The possibility of third countries or institutes from third countries taking part in European cooperation in the field of scientific and technical research is envisaged for some of these projects .
Показване на страница 1. Намерени 1178100 изречения съвпадение по фраза уча се.Намерени в 120,642 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.