произношение: IPA: /ˈutʃə sɛ/

Преводи на английски:

 • learn         
  (Verb  ) (verb   )
   
  to acquire knowledge or ability
 • study         
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  To follow a course of study; to be enrolled at an institute of learning.

Други значения:

 
to learn, to study, to teach oneself

    Покажи склонение

Примерни изречения с "уча се", превод на паметта

add example
Уча се да плувам, скъпаI' m learning how to swim, darling
Започнах да вярвам в наставленията много по късно...Първо заиграх, после започнах да се учаSo I believe in learning late... playing early, but learning late
Аз се уча от грешките сиBut don' t worry
Уча се от негоI' m learning off him
Уча се от тебI get it from you
Надявам се, че не възразяваш, че уча тукI hope you don' t mind that I study down here
Уча се в движениеWell, you know, i' m learning as i go
Уча се да карам на ‧ колелаTeach you to question my ‧- wheel drive
Бързо се учаI learn quickly
Може би уча урока, който ти ми предаде представяйки се за Кларк КентMaybe I' m teaching you a lesson for impersonating Clark Kent
Бързо се учаI' m a fast learner
Не можах да се сдържа, просто исках да се уча от най- добритеI couldn' t help it, I just wanted to learn from the best
Не, защото това е доста трудно за мен. но аз гледам и се учаNo, it' s so very hard for me but I try to watch and Iearn
Еми значи се уча от грешките тиThen i guess i' m learning from your mistakes
Винаги се радвам да се уча от майсторI am always honored to learn from a master
Идвайки на " Андромеда " да се уча, аз изучавах и теб, ДилънI have studied you, Dylan, having come to the Andromeda to learn
Уча се от учителя сиI want to learn from my teacher
Уча се бързоI' m a fast learner
Да уча хулиганите как се кара катерTeaching disturbed kids how to sail a boat
Но се уча да живея в настоящетоBut I' m learning to live in the now
Тогава няма да се уча от теб!Then I won' t learn from you!
Показване на страница 1. Намерени 1145488 изречения съвпадение по фраза уча се.Намерени в 81,782 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.