произношение: IPA: /ˈutʃə sɛ/

Преводи на английски:

 • learn         
  (Verb  ) (verb   )
   
  to acquire knowledge or ability
 • study         
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  To follow a course of study; to be enrolled at an institute of learning.

Други значения:

 
to learn, to study, to teach oneself

    Покажи склонение

Примерни изречения с "уча се", превод на паметта

add example
Уча се, уча сеI' m learning, I' m learning
Уча се да учаLearning to learn
Общината ми плаша ми по $‧. ‧ на час за да уча деца да танцуват, като се надяват... така да не станат наркомани.Виктор ми дава десет бона само за да се омъжа за негоThe city pays me $‧. ‧ an hour to teach kids to dance they hope won' t... turn into junkies; Viktor gives me ten grand just to marry him
Ще се уча от вас, така като вие ще се учите от менI' m gonna be learning from you just like you learn from me
Бия се и се уча по- добреI fight better.I study better
Освен, че ще си губя времето да се уча, да бъда послушен, мога ли да се подмазвам на Кейт?Instead of wasting time learning how to behave,Could i just suck up to kate?
Опитвам се да съм креативен, исе опитвам да те уча чрез пример, надявайки се че ще схванеш, но си прекалено тъп да разберешI- I tried to get creative here, and I tried to teach you by example, hoping that you' d get it, but you' re too stupid to get it right now
Смятах, че ще се зарадва колко бързо се учаI thought she' d be happy about how quickly I was Iearning
Не можах да се сдържа, просто исках да се уча от най- добритеI couldn' t help it, I just wanted to learn from the best
Мислех, че най- важно е било, че се уча на трикове, но всъщност съм се учила на ритъмI thought what was important was that I was learning the tricks, but what I was learning was rhythm
Когато за първи път реших да се захвана с това, реших да уча на половин ден, но... не се получиWhen I first took the gig I thought, uh, it' d only be part time so I' d get my shit together, go back to film school, but... didn' t really work out
Сис, аз съм тук просто за да се уча като всички останали-Да, но това, което се опитваш да я научиш, баща й не иска да го узнаеYeah, but what you' re trying to teach her, her dad doesn' t want her to learn
Уча ви как да се държите, а дори моето държане се е променилоI' m teaching you about me presence, when even my presence has changed
" Наистина се радвам, че завърших средното си образование и ще продължа да уча, защото съм се записала в Катедрата по социална работа на Факултета по философия в Университета в Скопие, " казва Демировска" I 'm really glad that I finished my high school education and that I 'll continue to educate myself because I 'm registered in the department of social work of the philosophy faculty at the University of Skopje, " Demirovska said
Винаги се радвам да се уча от майсторI am always honored to learn from a master
Аз се опитвам да се уча от моя, да разбера какво ни свързваAnd I' ve tried to learn from mine, tried to find the common thing that binds us all
Не се смей, но ми се иска да уча рисуване в ПарижTry not to laugh, but I was thinking of going to Paris to study painting
Може би уча урока, който ти ми предаде представяйки се за Кларк КентMaybe I' m teaching you a lesson for impersonating Clark Kent
Просто се уча как да бъда кралицаJust learning how to be a queen
Всъщност, сега се учаActually, I' m just sort of learning.- Great!
Не, уча се, докато го правяNo, I was learning while I was making it
Но се уча да живея в настоящетоBut I' m learning to live in the now
Идвайки на " Андромеда " да се уча, аз изучавах и теб, ДилънI have studied you, Dylan, having come to the Andromeda to learn
Крадях разни неща от разкопки.Но неща, от които се нуждаех... за да уча, да науча повече. Разбираш ли?I stole things from digs, but things that I needed... to study, to learn more, you understand?
Уча се да живея с разочарованиетоI' m learning to live with it
Показване на страница 1. Намерени 1145488 изречения съвпадение по фраза уча се.Намерени в 63,221 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.