произношение: IPA: /ˈutʃə sɛ/

Преводи на английски:

 • learn         
  (Verb  ) (verb   )
   
  to acquire knowledge or ability
 • study         
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  To follow a course of study; to be enrolled at an institute of learning.

Други значения:

 
to learn, to study, to teach oneself

    Покажи склонение

Примерни изречения с "уча се", превод на паметта

add example
Уча се, уча сеI' m learning, I' m learning
Уча се да учаLearning to learn
Когато за първи път реших да се захвана с това, реших да уча на половин ден, но... не се получиWhen I first took the gig I thought, uh, it' d only be part time so I' d get my shit together, go back to film school, but... didn' t really work out
Уча ви как да се държите, а дори моето държане се е променилоI' m teaching you about me presence, when even my presence has changed
" Наистина се радвам, че завърших средното си образование и ще продължа да уча, защото съм се записала в Катедрата по социална работа на Факултета по философия в Университета в Скопие, " казва Демировска" I 'm really glad that I finished my high school education and that I 'll continue to educate myself because I 'm registered in the department of social work of the philosophy faculty at the University of Skopje, " Demirovska said
Общината ми плаша ми по $‧. ‧ на час за да уча деца да танцуват, като се надяват... така да не станат наркомани.Виктор ми дава десет бона само за да се омъжа за негоThe city pays me $‧. ‧ an hour to teach kids to dance they hope won' t... turn into junkies; Viktor gives me ten grand just to marry him
Винаги се радвам да се уча от майсторI am always honored to learn from a master
Мислех, че най- важно е било, че се уча на трикове, но всъщност съм се учила на ритъмI thought what was important was that I was learning the tricks, but what I was learning was rhythm
Сис, аз съм тук просто за да се уча като всички останали-Да, но това, което се опитваш да я научиш, баща й не иска да го узнаеYeah, but what you' re trying to teach her, her dad doesn' t want her to learn
Не можах да се сдържа, просто исках да се уча от най- добритеI couldn' t help it, I just wanted to learn from the best
Бия се и се уча по- добреI fight better.I study better
Ще се уча от вас, така като вие ще се учите от менI' m gonna be learning from you just like you learn from me
Не се смей, но ми се иска да уча рисуване в ПарижTry not to laugh, but I was thinking of going to Paris to study painting
Смятах, че ще се зарадва колко бързо се учаI thought she' d be happy about how quickly I was Iearning
Опитвам се да съм креативен, исе опитвам да те уча чрез пример, надявайки се че ще схванеш, но си прекалено тъп да разберешI- I tried to get creative here, and I tried to teach you by example, hoping that you' d get it, but you' re too stupid to get it right now
Аз се опитвам да се уча от моя, да разбера какво ни свързваAnd I' ve tried to learn from mine, tried to find the common thing that binds us all
Освен, че ще си губя времето да се уча, да бъда послушен, мога ли да се подмазвам на Кейт?Instead of wasting time learning how to behave,Could i just suck up to kate?
Точно това е на което уча моите по- интелигентни студенти, в уединеност в кабинета си, и които вече са пълнолетни, разбира сеThis is precisely what I teach my more intelligent students, in the privacy of my rooms, and with consenting adults, of course
Сложи го на леглото, уча се на него да правя масажPut him on the bed, teach him to do massage
Уча се бързоI' m a fast learner
Надявам се, че не възразяваш, че уча тукI hope you don' t mind that I study down here
Бързо се учаI' m a fast learner
Обичам да се уча от най- добритеI do like to learn from the best
Баща ми ме изпрати в Германия през ‧ г., за да се уча за сервитьор и готвачMy father sent me to Germany in ‧, to train as a waiter and a chef
Говорих с г- н Гибънс да се преместя, той няма против, с ваше позволение, да си уча уроците при васI talked to Mr. Gibbons about switching...... and he thinks that with your permission...... I could just spend study halls with you
Показване на страница 1. Намерени 1145488 изречения съвпадение по фраза уча се.Намерени в 185,431 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.