Преводи на английски:

  • The Scooby-Doo Show   

Примерни изречения с "Шоуто на Скуби-Ду", превод на паметта

add example
Благодаря и на теб, Скуби ДуAnd thank you, Scooby Doo
Правиш се на Скуби Ду?Playing Scooby Doo?
Не поглеждай, Скуби Ду, но мисля, че се возим във влака на Грим РипърZoinks.Don' t look now, Scooby- Doo...... but I think we' re riding on the Grim Reaper railroad
Приличаш на Велма от Скуби- ДуYou look like Velma from Scooby- Doo
И на теб благодаря, Скуби- ДуAnd thank you, Scooby- Doo
Като в " Скуби Ду " ли?Like Scooby- Doo?
Престани да се шегуваш, Скуби ДуScooby Doo!Like, quit goofing around, man
И ако този, който стои зад всичко това, се нуждае от Скуби-ДуIf the person behind all this needs Scooby-Doo
" Скуби- Дуби- Ду, имаме си работа сега. "Scooby- Dooby- Doo, we got some work to do now
Всичко, което ми е нужно за да завърша трансформацията, е Скуби-ДуAll I need to complete my transformation is Scooby-Doo
Благодаря ти, Скуби-ДуAnd thank you, Scooby-Doo
Скуби- Ду, къде си?Scooby- Doo, where are you?
Не съм Скуби- ДуWell, I' m not Scooby- Doo
Виждала ли си Скуби Ду?Hey, have you seen ScoobyDoo?
Скуби-Ду...... къде си?Scooby-Doo...... where are you?
А, тук няма никой друг освен мен и теб, Скуби- ДуAnd there' s nobody I' d rather gorge myself with than you, Scooby- Doo
Скуби Дуби ДуScooby- Dooby- Doo
Всичко, което ми е нужно за да завърша трансформацията, е Скуби- ДуAll I need to complete my transformation is Scooby- Doo
Скуби- Ду...... къде си?Scooby- Doo...... where are you?
Показване на страница 1. Намерени 2200451 изречения съвпадение по фраза Шоуто на Скуби-Ду.Намерени в 151,286 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.